Рашки управни округ
Штампа

КРАЉЕВО 05.07.2016. У ПРОСТОРИЈАМА РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОДРЖАН САСТАНАК ИЗМЕЂУ НАЧЕЛНИКА РУО И ПРЕДСТАВНИКА ПУ КРАЉЕВО, ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КРАЉЕВО И РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА