понедељак, 27 мар 2023
You are here: Организациона структура
FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Организациона структура ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
четвртак, 05 септембар 2013 18:49
Индекс чланка
Организациона структура
Шеф Одсека општих послова
Запослени у стручној служби РУО
Шематски приказ
Све стране

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи (Службени гласник РС, број 79/05 и 101/07), члана 46. Закона о државним службеницима (Службени гласник РС, број 79/05, 81/05-исправка и 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (Службени гласник РС, број 81/07-пречишћен текст и 69/08), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерила за опис радних места државних службеника (Службени гласник РС, број 117/05,108/08 и 109/09), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника (Службени гласник РС, бр. 5/06 и 30/06), начелник Рашког управног округа, донео је

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Рашког управног округа

Овим Правилником, утврђује се унутрашње уређење, начин руковођења,овлашћења и одговорности руководилаца,начин сарадње са другим органима и организацијама; укупан број државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике са називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови запослења за свако радно место у Стручној служби Рашког управног округа са седиштем у Краљеву (у даљем тексту: Стручна служба).

СТРУЧНА СЛУЖБА

 

Стручна служба у основи обавља послове, опште и заједничке свим окружним подручним јединицама и пружа стручну и техничку потпору начелнику управног округа, као и Савету управног округа. Седиште стручне Службе налази се у седишту управног округа. На Стручну службу управног округа примењују се прописи о државним службеницима Републике Србије.

 Последње ажурирано четвртак, 14 март 2019 10:27