Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити

Начелник Округа

Print Friendly, PDF & Email
Телефон: 036/308-700
Адреса: Трг Јована Сарића 1/3, Краљево, канцеларија бр. 128/Л

e-mail: info.ruo@raski.okrug.gov.rs.

 

Опис послова начелника рашког управног округа:

Овлашћења дефинисана чл. 40. Закона о државној управи су следећа:

  • Руководи и планира рад у Стручној служби.
  • Пружа стручна упутства.
  • Координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби.
  • Усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе.
  • Прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе.
  • Прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад.
  • Прати рад државних службеника у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.
  • Сарађује са подручним јединицама органа државне управе који врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа.
  • Сарађује са општинама ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа.
  • Сазива и председава седницама Савета управног округа.

Најмање једном годишње подноси министру Министарства државне управе и локалне самоуправе извештај о раду Савета.

 

Click to listen highlighted text!