НАЧЕЛНИК РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

БИОГРАФИЈА

Стефан Аџић

 Рођен је 1996. године у Приштини. Основну и средњу школу завршио је у Краљеву. Дипломирао је на Факултету за машинство и грађевинарство, Универзитета у Крагујевцу и тиме стекао стручни назив дипломирани инжењер машинства.

После завршених основних академских студија уписао је мастер академске студије на Факултету за машинство и грађевинарство, Универзитета у Крагујевцу. Након завршених мастер академских студија, уписао је докторске академске студије на Факултету за машинство и грађевинарство, Универзитета у Крагујевцу, катедра Енергетика и заштита животне средине. Положио је све испите на докторским академским студијама и тренутно је докторанд на истом факултету. 

До сада, објавио је неколико стручних радова који су представљени на међународним научним скуповима и објављени у домаћим научним часописима. Од 2021. године запослен је у АД „Електропивреда Србије”. Након одржаних локалних избора у Краљеву 2020. године изабран је за одборника у Скупштини града Краљева, док је у истом мандату у периоду од 2022. године до 2024. године обављао  функцију шефа одборничке групе у Скупштини града Краљева.

 На последњим ванредним локалним изборима у Краљеву, изабран је по други пут за одборника у Скупштини града Краљева.На ванредним парламентарним изборима 2022. године изабран је за народног посланика у XIII сазиву Народне скупштине Републике Србије. У том периоду био је и члан Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва Народне скупштине Републике Србије.

KONTAKT

Телефон: 036/308-700
Адреса: Трг Јована Сарића 1/3, Краљево, канцеларија бр. 128/Л
e-mail: s.adzic@raski.okrug.gov.rs.