Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити

Начелник Округа

Print Friendly, PDF & Email

Телефон: 036/308-700
Адреса: Трг Јована Сарића 1/3, Краљево, канцеларија бр. 128/Л

e-mail: info.ruo@raski.okrug.gov.rs

Начелник Рашког управног округа је Небојша Симовић, дипломирани правник. Рођен је 25.07.1962. године у Приштини. Основну и средњу школу завршио у месту рођења. Дипломирао на Правном факултету у Приштини. Ожењен, отац троје деце.

Претходна запослења:

Од 1986. до 1994. године радио је као радник, затим шеф Службе, а потом и директор ДП „СИГУРНОСТ“ из Београда.
Од 1994. до 2004. године радио у МУП – Секретаријат у Краљеву, као инспектор за сузбијање привредног криминала.
Од 2002. године је власник и директор предузећа ДОО „МЕТАЛ СИСТЕМ“ – Цветке и сувласник предузећа „МСВ ИНВЕСТИНГ“ Краљево.
Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-14334/2014, од 14. новембра 2014. године постављен на место начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву.

Опис послова:

Овлашћења дефинисана чл. 40. Закона о државној управи су следећа:

  • Руководи и планира рад у Стручној служби.
  • Пружа стручна упутства.
  • Координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби.
  • Усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе.
  • Прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе.
  • Прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад.
  • Прати рад државних службеника у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.
  • Сарађује са подручним јединицама органа државне управе који врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа.
  • Сарађује са општинама ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа.
  • Сазива и председава седницама Савета управног округа.

Најмање једном годишње подноси министру Министарства државне управе и локалне самоуправе извештај о раду Савета.

 

Click to listen highlighted text!