Број становника: 30.054 по попису из 2002. године.
У поређењу са резултатима пописа становништва из 1971. године, у 2002. години број становника је порастао за свега 610.
Током 70-тих и 80-тих година, број становника се континуирано увећавао, да би 1991. године било регистровано преко 5.100 становника у односу на податак из 1971. године. Деведесетих година прошлог века, јавља се негативна тенденција као последица ратних збивања у републикама бивше Југославије, када је велики број становништва расељен.
Структура становништва: Према свим пописима становништва, почев од 1971. године па до 1991. године, увек је било више мушкараца него жена. Та разлика се током овог периода повећавала, па је 1971. године била 480, 1991. године 1281, а 1991. године 1491. Међутим, према последњем попису становништва, забележено је више жена него мушкараца, за 378, што представља промену тренда који је владао током претходних деценија.
Социјална заштита: У погледу социјалне заштите, у општини Тутин су активне следеће институције: Центар за социјални рад, Црвени крст и Дом за лица ометена у менталном развоју.
Центар за социјални рад располаже са 7 консултаната, док установа Црвеног крста има ангажованог само 1 консултанта.
У просторијама Црвеног крста налазе се кухиња, отворени вртић за ромску децу, а раде и три дечје радионице.
Поред ове две установе, постоји и Дом за лица ометена у менталном развоју, који има капацитет од 205 корисника, и тренутно је преоптерећен са 214 пацијената. У овој установи запослен је по 1 лекар, консултант и васпитач, што је недовољно имајући у виду актуелне потребе становништва.
Евидентан је недостатак смештајних капацитате за социјално угрожене особе.
У периоду од 1999. године па до 2005. године, евидентно је повећање броја корисника социјалне заштите, посебно у структури малолетног становништва. Оно што посебно скреће пажњу је прилично велики број малолетних ллица са угроженом породичном ситуацијом (1.404 у 2005. години), повећан број ментално заосталих и ометених у физичком развоју,  као и повећан број пунолетних лица која су материјално необезбеђена (758 у 2005. години). Чињенице указују на озбиљан проблем који општина Тутин има у погледу социјалне заштите.
Пољопривреда: Од укупне површине општине, пољопривредно земљиште заузима 53,5%. У структури пољопривредног земљишта оранице и баште чине 12,1%, воћњаци 0,8%, ливаде 33,2% и пашњаци 53,9%. Овај приказ указује на биопотенцијал овог подручја, а поготову на већи значај шума где је 32,5% високих шума. Заступљеност шума мора се повећавати на рачун лоших пашњака и њива на теренима са нагибом преко 30%, висинама изнад 1.300 м надморске висине, и теренима са јаком и средњом ерозијом. Поред шумске вегетације изражена је ливадско-пашњачка вегетација са зубастом канфоровом травом, боквицом, маслачком, хајдучком травом, поповцем, млечиком, мирисовком и белом детелином на пашњацима. Ливаде су углавном од ливадарске и лисичијег репа, цикорије, ивањског цвијећа и др. Ове врсте карактеристичне су за нижа станишта, а за више брдско планинске ливаде и пашњаке карактеристичне су Нардетум стрицта (60%), Фестуца рубра фалаx, Поа алпина, Плантаго царината и др. Пољопривредне културе углавном су представљене планинским житима (јечам, овас), а од поврћа највише се гаји кромпир, а од воћа јабука и шљива. Са обзиром на чињеницу да 87% од укупних пољопровредних површина чине ливаде и пашњаци, развој сточарства треба да буде приоритет у развоју пољопривреде.