ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ

ПРАВИЛНИК-ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА ФУНКЦИОНЕРА

ПРАВИЛНИК-СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ИНТЕРНИ АКТ-ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК-КОДЕКС-РУО