САВЕТ ОКРУГА

САВЕТ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица (деташирани извршиоци министарстава).

Савет Рашког управног округа поред, начелника Рашког управног округа чине још: градоначелник Града Краљева Предраг Терзић, градоначелник Града Нови Пазар Нихат Бишевац, председник Општине Тутин Рефадија Адемовић, председник Општине Рашка Немања Поповић и председник Општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић.

Више прочитајте у овде.

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РАШКОГ УПРАВНИОГ ОКРУГА (pdf) (doc) (xls)

План рада Савета Рашког управног округа у 2013. години (pdf) (doc) (xls)
Записници са савета Рашког управног округа у 2022. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2021. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2020. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
 
Записници са савета Рашког управног округа у 2019. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
 
Записници са савета Рашког управног округа у 2018. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2017. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2016. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 5. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 6. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2015. години
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 6. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 7. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2014. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 5. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 6. седнице савета Рашког управног округа