Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити
Print Friendly, PDF & Email
Савет Рашког управног округа
Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица (деташирани извршиоци министарстава).
Савет Рашког управног округа поред, начелника Рашког управног округа чине још: градоначелник Града Краљева Предраг Терзић, градоначелник Града Нови Пазар Нихат Бишевац, председник Општине Тутин Салих Хот, председник Општине Рашка Немања Поповић и председник Општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић.
Више прочитајте у овде.
Пословник о раду Савета Рашког управног округа (pdf) (doc) (xls)
План рада Савета Рашког управног округа у 2013. години (pdf) (doc) (xls)
Записници са савета Рашког управног округа у 2022. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2021. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2020. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
 
Записници са савета Рашког управног округа у 2019. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
 
Записници са савета Рашког управног округа у 2018. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2017. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2016. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 5. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 6. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2015. години
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 6. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 7. седнице савета Рашког управног округа
Записници са савета Рашког управног округа у 2014. години
Записник са 1. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 2. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 3. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 4. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 5. седнице савета Рашког управног округа
Записник са 6. седнице савета Рашког управног округа
Click to listen highlighted text!