Број становника: 121.707 по попису из 2002.године
Позиција: 43°43′ гш; 20°41′ гд; централни део Србије, на ушћу Ибра у Мораву, у котлини између питомих Шумадијских и суровијих Старовлашких и Копаоничких планинских масива. Краљево је изграђено на једној од најважнијих саобраћајних раскрсница средњег дела Србије. Налази се у срцу Шумадије, 180 км јужно од Београда а 185 км северно од Приштине, 400 км удаљено од Јадранског а 600 км од Егејског мора. Од врха Копаоника дели га 100 км, од Чачка 36 км, Крагујевца 50 км а од Крушевца 56 км, од Ниша 147 км, од Приштине 186 км, од Новог Пазара 100 км. Ту се укрштају путеви и железничке пруге између Панонског басена на северу, Јадранског и Егејског басена на југу, средњег Поморавља на истоку и средњег Подриња и Републике Српске на западу.
 
Надморска висина: просечно 206 метара.
Клима: умерено континентална, тако да се климатски фактори мењају у зависности од годишњег доба. Оваква клима а и географски положај условљава и инсолацију – у летњем периоду просечно 8,5 сунчаних сати дневно, а годишњи просек је 5,5. Средња годишња температура у самом граду је 11°C, лети око 22°C а зими око 0°C (највећа летња, забележена 22. јула 1939, била је 44,3°C, а најнижа зимска, 13. фебруара 1935. године -25,4°C). Јак ветар (кошава) је одлика позне јесени, зиме и раног пролећа а у остало доба године дувају блажи западни и северозападни ветрови.
Становништво: Краљево, по Попису из 2002. Године, има 121.707 становника. Структура терена, величина територије, број и територијални распоред становника, природне карактеристике, али и други фактори утицали су да се град организује у 92 насељена места.
Национална структура: Од укупног броја становника Краљева, 117.793 су Срби, а најбројније националне мањине су Црногорци којих има 1.020, потом Роми којих има 876, Македонци 251, Хрвати 209, док је бројност осталих мањина незнатна.
Просечна старост: Од укупног броја становника града Краљева (121.707), удео женског становништва је 50,98%, док је удео мушког становништва 49,02%
Просечна плата: На основу објављеног саопштења СРБ71ЗП14, Републичког завода за статистику, просечна бруто зарада по запосленом у децембру  2009. године у граду Краљеву, износила је  436,02€, у Рашком управном округу  405,17 €, а у Републици 531,90 €, док је просечна нето зарада у истом периоду била 313,15 € у граду, 292,35 € у округу и  382,85 € у Републици.
Позиција града
Краљево се налази у средишњем делу Србије и заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег дела тока реке Западне Мораве, са површином од 1530 км2. Природна раскрсница копнених и водених путева централне Србије, територија града Краљева представља колевку српске државе и културе. Највећи значај достигла је у средњем веку, о чему говоре бројни историјски споменици, пре свега манастири Жича и Студеница и тврђава Маглич.
Границе града Краљева на северу су Чачак, Кнић, Крагујевац и Рековац, на истоку Трстеник, Врњачка Бања и Александровац, на југу Рашка и на западу Ивањица и Лучани. Средишњи део града, лоциран је на темељу ибарске терасе високе 203-208 м, док су ивични крајеви на различитим елементима рељефа. Град Краљево је у западноморавској области која пружа природне и привредне могућности. Котлинске равни и најнижи долински делови, погодни су за ратарску, ливадно-сточарску и повртарску производњу. Неорено побрђе на странама коса и речних долина, претежно се одликује шумским богатством и планинским сточарством. Од посебног значаја су рудна налазишта, хидроенергетски потенцијал и туристичке знаменитости.
Саобраћајни положај града Краљева веома је повољан. Правцем запад-истог пресеца је пространа, плодна долина Западне Мораве. Овом долином воде важне железничке и друмске комуникације. Од Краљева ка истоку води железничка пруга и друм у правцу Крагујевца и даље долином Велике Мораве. Овим долинама води железничка пруга међународног значаја Београд – Ниш – Скопље, односно Ниш – Софија – Истанбул. У правцу запада, према Чачку и Ужицу, град Краљево се везује за друмску и железничку магистралу Београд – Бар. У том правцу, преко Прибоја и Рудог, води саобраћајна веза са Босном и Херцеговином на запад.
Више о граду Краљеву сазнајте на адреси: www.kraljevo.rs