ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

МИНИСТАРСТВА КОЈА СУ СВОЈЕ ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗОВАЛА ПРИ РАШКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ СУ СЛЕДЕЋА:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА –
Вујанац Раденко
фитосанитарни инспектор Рашка
036/736-891 или 036/740-610
radenko.vujanac@minpolj.gov.rs
Пандрц Марија
фитосанитарни инспектор Краљево канц. 232
308-738
marija.pandrc@minpolj.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - ОДЕЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦЈЕ -
Мијаиловић Драгана
инспектор канц. бр. 233
308-739
dragana.mijailovic@minpolj.gov.rs
Здравковић Слађана
“ канц. бр. 233
308-739
sladjana.zdravkovic@minpolj.gov.rs
Арсовић Милован
“ Рашка
736-891
milovan.arsovic@minpolj.gov.rs
Ђукић Александар
„ канц. бр. 232
308-738
aleksandar.djukic@minpolj.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ –
Шапоњић Данијела
Шеф Одсека ветер.инсп канц. бр. 413
308-747
danijela.saponjic@minpolj.gov.rs
Карамарковић Мирјана
“ канц. бр. 413
308-747
mirjana.karamarkovic@minpolj.gov.rs
Марковић Верица
“ канц. бр. 413
308-747
verica.markovic@minpolj.gov.rs
Радоњић Срђан
“ канц. бр. 413
308-747
srdjan.radonjic@minpolj.gov.rs
Бановић Марина
“ канц. бр. 413
308-758
marina.banovic@minpolj.gov.rs
Пантовић Славица
“ Рашка
736-891
slavica.pantovic@minpolj.gov.rs
Зечевић Слободан
ветерин.нспектор Тутин
020/811-501
slobodan.zecevic@minpolj.gov.rs
Радовановић Драган
ветерин. инспектор Краљево
/
dragan.radovanovic@minpolj.gov.rs
Васиљевић Будимир
ветерин. инспектор Краљево
/
budimir.vasiljevic@minpolj.gov.rs
Булић-Алић Факета
ветерин. инспектор Н. Пазар
020/312-802
fakreta.bulic@minpolj.gov.rs
Спасојевић Јелена
ветерин. инспектор Краљево
308-745
jelena.spasojevic@minpolj.gov.rs
Шапић Драга
ветерин. инспектор Краљево
/
draga.sapic@minpolj.gov.rs
Синђелић Ивана
административни радник
308-758
raskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - ШУМАРСКА ИНСПЕКЦИЈА -
Јовановић Славко
шумарски и ловни инспектор Краљево
308-738 канц. 232
slavko.jovanovic@minpolj.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - ВОДНА ИНСПЕКЦИЈА -
Пашајлић Слађана
Шеф Одсека водне инспекције Рашка
036/736-891
sladjana.pasajlic@minpolj.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ –
Ћирић Оливера
начелник Одељења тржишне инспекције канц. бр. 410
308-708
olivera.ciric@must.gov.rs
Симеуновић Гордана
тржишни инспектор канц. бр. 411
308-755
gordana.simeunovic@must.gov.rs
Танасковић Невенка
тржишни инспектор канц. бр. 410
308-755
nevenka.tanaskovic@must.gov.rs
Бережнов Вања
тржишни инспектор канц. бр. 410
308-755
vanja.bereznov@must.gov.rs
Зафировић Весна
тржишни инспектор В. Бања
611-635
vesna.zafirovic@must.gov.rs
Милосављевић Миљан
тржишни инспектор В. Бања
611-635
miljan.milosavljevic@must.gov.rs
Селмановић Муамер
Шеф Одсека тржишне инспекције канц. 4 Нови Пазар
020/311-401
muamer.selmanovic@must.gov.rs
Маринковић Ратко
тржишни инспектор канц. 2 Н. Пазар
020/311-406
ratko.marinkovic@must.gov.rs
Драшковић Јовица
тржишни инспектор канц. 2 Н. Пазар
020/311-406
jovica.draskovic@must.gov.rs
Скендеровић Рамадан
тржишни инспектор канц. 2 Н. Пазар
020/311-406
ramadan.skenderovic@must.gov.rs
Рајовић Часлав
тржишни инспектор канц. 4 Н. Пазар
020/311-401
caslav.rajovic@must.gov.rs
Мијовић Гојко
тржишни инспектор Тутин
020/811-501
gojko.mijovic@must.gov.rs
Дражанин Мелиха
тржишни инспектор канц. 2 Н. Пазар
020/311-406
meliha.drazanin@must.gov.rs
Имамовић Е. Харис
тржишни инспектор канц. 4 Н. Пазар
020/311-401
haris.imamovic@must.gov.rs
Алић Белма
тржишни инспектор Н. Пазар
020/311-406
belma.alic@must.gov.rs
Шаховић Бисера
тржишни инспектор Н. Пазар
020/311-401
bisera.sahovic@must.gov.rs
Здравић Марија
тржишни инспектор Краљево
308-751
maja.zdravic@must.gov.rs
Јешовић Никола
тржишни инспектор канц. бр. 410
308-751
nikola.jesovic@must.gov.rs
Пантић Невена
тржишни инспектор канц. бр. 410
308-751
nevena.pantic@must.gov.rs
Крсмановић Горица
пп послови
308-755
gorica.krsmanovic@must.gov.rs
Чурлић Магдалена
аналитичар - рефернт
308-755
magdalena.curlic@must.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА - ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД -
Луковић Миодраг
координатор инспекције рада Краљево
312-043
miodrag.lukovic@minrzs.gov.rs
Девеџић Драгана
инспектор рада канц. 316/Б
308-746
dragana.devedzic@minrzs.gov.rs
Трифуновић Саша
инспектор рада Краљево
312-043
sasa.trifunovic@minrzs.gov.rs
Милосављевић Радица
инспектор рада Краљево
312-043
radica.milosavljevic@minrzs.gov.rs
Бошковић Милан
инспектор рада Краљево
312-043
milan.boskovic@minrzs.gov.rs
Кнежевић Јасмина
инспектор рада Рашка
736-891
jasmina.knezevic@minrzs.gov.rs
Ровчанин Саудин
инспектор рада Н. Пазар
020/312-802
saudin.rovcanic@minrzs.gov.rs
Илић Александар
инспектор рада канц. 5 Н. Пазар
020/313-091
aleksandar.ilic@minrzs.gov.rs
Ђуровић Ђенадија
инспектор рада Краљево
312-043
djenadija.djurovic@minrzs.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУР
Вељовић Зорица
послови управно-правног надзора канц. бр. 231
308-737
zorica.veljovic@mgsi.gov.rs
Руменић Весна
начелник реп. грађевинске инспектције канц. бр. 231
308-736
vesna.rumenic@mgsi.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-
Јелић Снежана
Одељење за индустрију канц. бр. 329 Краљево
036/308-720
snezana.jelic@eko.gov.rs
Бајрамлић Фадил
Одељење за индустрију канц. 5 Н. Пазар
020/313-091
fadil.bajramlic@eko.gov.rs
Перјаничић Лела
Одељење за природу канц. бр. 329 Краљево
036/308-719 или 036/313-825
lela.perjanicic@eko.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ - СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ -
Стефановић Валентина
Шеф Одељења туристичке инспекције пр. комора канц. 43 Краљево
321-353
valentina.stefanovic@mto.gov.rs
Думановић Весна
туристички инсп. В. Бања
611-635
vesna.dumanovic@mto.gov.rs
Маџовић Аида
туристички инсп. Н. Пазар
020/311-247
aida.madzovic@mto.gov.rs
Бојаџић Качапор Билсена
туристички инсп. Н. Пазар
020/311-247
bilsena.kacapor@mto.gov.rs
Mехонић Мелита
администр. послови Н. Пазар
020/311-247
melita.mehonic@mto.gov.rs
Шећеровић Ресмија
туристички инсп. Н. Пазар
020/311-247
resmija.secerovic@mto.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - СЕКТОР САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ -
Вујић Бобан
Начелник реп. инспекције за друмски саобраћај и реп. инспектор канц. бр. 321
308-736
boban.vujic@mgsi.gov.rs
Саковић Марко
инспектор за државне путеве канц. бр. 321
308-736
marko.sakovic@mgsi.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – СЕКТОР САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ –
Др Милошевић Љиљана
санитарни инспектор канц. бр. 124
308-713
ljiljana.milosevic@zdravlje.gov.rs
Ивић Весна
Шеф Одсека санитарне инспекције канц. бр. 412
308-757
vesna.ivic@zdravlje.gov.rs
Букумира Ксенија
“ канц. бр. 412
308-757
ksenija.bukumira@zdravlje.gov.rs
Раковић Ненад
“ Рашка
737-851
nenad.rakovic@zdravlje.gov.rs
Андријанић Слађана
“ Рашка
737-851
sladjana.andrijanic@zdravlje.gov.rs
Ашћерић Шефћет
“ Н. Пазар
020/312-802
sefcet.asceric@zdravlje.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА - СЕКТОР ЗДРАВСТВЕНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ -
Вујовић Разуменка
здравств. инспектор канц. бр. 412
308-756
razumenka.vujovic@zdravlje.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ КРАЉЕВО -
Филиповић Светлана
просветни инспектор канц. бр. 123
308-735
svetlana.filipovic@mpn.gov.rs
Станишић Игор
просветни инспектор канц. бр. 123
608-735
Igor.stanisic@prosveta.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ -
Славковић Тања
начелник Одељења за финансијско-материјалне послове канц.122
308-716
tanja.slavkovic@mpn.gov.rs
Терзић Невена
канцеларија 122
308-716
nevena.terzic@prosveta.gov.rs
Мишић Марко
канцеларија 122
308-716
marko.misic@prosveta.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ - ШКОЛСКА УПРАВА КРАЉЕВО -
Маринковић Бојана
Руководилац Школске управе канц. бр. 230/Д
308-707
bojana.marinkovic@mpn.gov.rs
Карапанџић Александар
Референт канц. бр. 230
308-706
/
Ракић Љиљана
просветни саветник
308-733
ljiljana.rakic@mpn.gov.rs
Симовић Наташа
савет. за стр. усаврш канц. бр. 228
308-734
natasa.simovic@mpn.gov.rs
Попадић Алекса
просветни саветник канц. бр. 227
308-735
aleksa.popadic@mpn.gov.rs
Сеизовић Владан
просветни саветник канц. бр. 229
308-734
vladan.seizovic@mpn.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рашки управни округ је своје инспекцијске службе које су организоване у Новом Пазару, дана 18. 05. 2022. године, преселио из просторија који се налазе на адреси: Булевар АВНОЈ-а бб у нови пословни простор који се налази на адреси: угао улица Реље Крилатице и 28. новембра бб у Новом Пазару (Зграда старе општине). Канцеларије сеналазе у приземљу на десном крилу зграде и у 6 постојећих канцеларија распоред седења инспектора је следећи:

  • Канцеларија број 1. Инспекција заштита животне средине и дактилограф (тел. број 313-091),
  • Канцеларија број 2. Тржишна инспекција (тел. број 311-406),
  • Канцеларија број 3. Туристичка инспекција (тел. број 311-401) и 
  • Канцеларија број 5. Ветеринарска, Санитарна и Инспекција рада (Тел. број 020/312-802).