Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити

Службе Округа

Print Friendly, PDF & Email
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
Рашки управни округ је своје инспекцијске службе које су организоване у Новом Пазару, дана 18.05.2022. године, преселио из простора који се налазио на адреси: Булевар АВНОЈ-а бб у нови пословни простор који се налази на адреси: угао улица Реље Крилатице и 28. новембра бб у Новом Пазару (Зграда старе општине). Канцеларије се налазе у приземљу на десном крилу зграде  и у 6 постојећих канцеларија распоред седења инспектора је следећи:
 
– Канцеларија број 1. Инспекција заштите животне средине и дактилограф (тел. број 313-091),
– Канцеларија број 2. Тржишна инспекција (тел. број 311-406),
– Канцеларија број 3. Туристичка инспекција (тел. број 311-247),
– Канцеларија број 4. Тржишна инспекција (тел. број 311-401),
– Канцеларија број 5. Ветеринарска, Санитарна и Инспекција рада (тел. број 020/312-802).
 
ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА 
 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
– Фитосанитарна инспекција –
Имена запослених и контакти
– Пољопривредна инспекција –
Имена запослених и контакти
– Ветеринарска инспекција –
Имена запослених и контакти
– Водна инспекција –
Имена запослених и контакти
– Шумарско-ловна инспекција –
Имена запослених и контакти
– Одељење за управне и студијско-аналитичке послове –
Имена запослених и контакти
МИНИСТАРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– Инспектори заштите животне средине –
Имена запослених и контакти
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
– Одељење тржишне инспекције –
Имена запослених и контакти
– Одсек туристичке инспекције –
Имена запослених и контакти
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
– Одељење инспекције рада Краљево –
Имена запослених и контакти
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ
– Грађевинска инспекција –
Имена запослених и контакти
– Послови управно-правног надзора –
Имена запослених и контакти
– Саобраћајна инспекција –
Имена запослених и контакти
– Инспекција за државне путеве –
Имена запослених и контакти
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
– Одсек санитарне инспекције –
Имена запослених и контакти
– Здравствена инспекција –
Имена запослених и контакти
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
– Школска управа Краљево –
Имена запослених и контакти
Click to listen highlighted text!