Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити
Print Friendly, PDF & Email
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
Рашки управни округ је своје инспекцијске службе које су организоване у Новом Пазару, дана 18.05.2022. године, преселио из простора који се налазио на адреси: Булевар АВНОЈ-а бб у нови пословни простор који се налази на адреси: угао улица Реље Крилатице и 28. новембра бб у Новом Пазару (Зграда старе општине). Канцеларије се налазе у приземљу на десном крилу зграде  и у 6 постојећих канцеларија распоред седења инспектора је следећи:
 
– Канцеларија број 1. Инспекција заштите животне средине и дактилограф (тел. број 313-091),
– Канцеларија број 2. Тржишна инспекција (тел. број 311-406),
– Канцеларија број 3. Туристичка инспекција (тел. број 311-247),
– Канцеларија број 4. Тржишна инспекција (тел. број 311-401),
– Канцеларија број 5. Ветеринарска, Санитарна и Инспекција рада (тел. број 020/312-802).
 
ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА 
 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
– Фитосанитарна инспекција –

1.

Вујанац
Раденко

 

фитосанитарни
инспектор

Рашка

036/736-891

740-610

radenko.vujanac@minpolj.gov.rs

2.

Марија Пандрц

Фитосанитарни
инспектор

Краљево

канц.
232

308-738,
лок. 214

marija.pandrc@minpolj.gov.rs

 

– Пољопривредна инспекција –

1.

Мијаиловић
Драгана

инспектор

канц.
бр. 233

308-739,
лок 215

  dragana.mijailovic@minpolj.gov.rs

 

2.

Здравковић
Слађана

канц.
бр. 233

308-739,
лок 215

sladjana.zdravkovic@minpolj.gov.rs

3.

Арсовић
Милован

Рашка

736-891

milovan.arsovic@minpolj.gov.rs

 

4. 

Александар
Ђукић

канц.
бр. 232

308-738
лок. 214

aleksandar.djukic@minpolj.gov.rs

 

– Ветеринарска инспекција –

1.

Шапоњић
Данијела

Шеф
Одсека ветер.инсп

канц.
бр. 413

308-747,

лок
303

danijela.saponjic@minpolj.gov.rs

2.

Карамарковић
Мирјана

канц.
бр. 413

308-747,

лок
303

mirjana.karamarkovic@minpolj.gov.rs

3.

Марковић
Верица

канц.
бр. 413

308-747,

лок
303

verica.markovic@minpolj.gov.rs

4.

Радоњић
Срђан

канц.
бр. 413

308-747,

лок
303

srdjan.radonjic@minpolj.gov.rs

5.

Бановић
Марина

канц.
бр. 413

308-758,

лок
404

marina.banovic@minpolj.gov.rs

6.

Пантовић
Славица

Рашка

736-891

slavica.pantovic@minpolj.gov.rs

7.

Слободан
Зечевић

ветерин.нспектор

Тутин

020/811-501

slobodan.zecevic@minpolj.gov.rs

 

8.

Драган
Радовановић

ветерин. инспектор

 Краљево

/

dragan.radovanovic@minpolj.gov.rs

 

9.

 

Елма
Бишевац

ветерин. инспектор

Н.
Пазар

020/312-802

elma.bisevac@minpolj.gov.rs

 

10.

Будимир
Васиљевић

ветерин. инспектор

Краљево

/

budimir.vasiljevic@minpolj.gov.rs

 

11.

Булић-Алић
Факета

ветерин. инспектор

Н.
Пазар

020/312-802

fakreta.bulic@minpolj.gov.rs

12.

Спасојевић Јелена

ветерин. инспектор

Краљево

308-745

лок. 301

jelena.spasojevic@minpolj.gov.rs

13.

 

Драга
Шапић

Краљево

 

канц.
316

draga.sapic@minpolj.gov.rs

 

12.

Синђелић Ивана

административни
радник

308-758

лок 404

raskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs

– Водна инспекција –

1.

Пашајлић
Слађана

реп.
вод
на инсп.

Рашка

036/736-891

sladjana.pasajlic@minpolj.gov.rs

– Шумарско-ловна инспекција –

1.

Гусинац
Авдуљ

шумарски
и ловни инспектор

Тутин

020/811-501

avdulj.gusinac@minpolj.gov.rs

rsli.tutin@gmail.com

2.

Јовановић
Славко

шумарски
и
ловни
инспектор

Краљево

308-738

канц.
232

slavko.jovanovic@minpolj.gov.rs

 

– Одељење за управне и студијско-аналитичке послове –
Имена запослених и контакти
МИНИСТАРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– Инспекција за  заштиту животне средине –

1.

Јелић
Снежана

Одељење
за индустрију   

канц.
бр. 329

Краљево

036/308-720

snezana.jelic@eko.gov.rs

2.

Бајрамлић
Фадил

Одељење
за индустрију

канц.
5 Н. Пазар

020/313-091 ­­­

fadil.bajramlic@eko.gov.rs

3.

Лела
Перјаничић

 Одељење
за природу

канц.
бр. 329

Краљево

036/308-719

036/313-825

lela.perjanicic@eko.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ   


СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

– Одељење тржишне инспекције –

1.

Ћирић
Оливера

Начелник
Сектора тржишне инспекције

канц.
бр. 410

308-708,

лок
108

olivera.ciric@must.gov.rs

 

2.

Симеуновић
Гордана

тржишни
инспектор

канц.
бр. 411

308-755,
лок 401

gordana.simeunovic@must.gov.rs

                

3.

Танасковић
Невенка

тржишни
инспектор

канц.
бр. 410

308-755,
лок 401

nevenka.tanaskovic@must.gov.rs

 

4.

Вања
Бережнов

тржишни
инспектор

канц.
бр. 410

308-755

vanja.bereznov@must.gov.rs

 

5.

Зафировић
Весна

тржишни
инспектор

В.
Бања

611-635

vesna.zafirovic@must.gov.rs

 

6.

Милосављевић
Миљан

тржишни
инспектор

В.
Бања

611-635

miljan.milosavljevic@must.gov.rs

 

7.

Селмановић
Муамер

Шеф
Одсека тржишне инспекције

канц.
4 Нови Пазар

020/311-401

muamer.selmanovic@must.gov.rs

 

 

 

 

 

 

8.

Маринковић
Ратко

тржишни
инспектор

канц.
2  Н. Пазар

020/311-406

ratko.marinkovic@must.gov.rs

 

9.

 

Јовица
Драшковић

тржишни
инспектор

канц.
2  Н, Пазар

020/311-406

jovica.draskovic@must.gov.rs

                  

10.

Скендеровић
Рамадан

тржишни
инспектор

  канц. 2 
Н. Пазар

020/311-406

ramadan.skenderovic@must.gov.rs

 

11.

Рајовић
Часлав

тржишни
инспектор

канц.
4  Н. Пазар

020/311-401

caslav.rajovic@must.gov.rs

 

12.

Мијовић
Гојко

тржишни
инспектор

Тутин

020/811-501

gojko.mijovic@must.gov.rs

 

13.

Мелиха
Дражанин

тржишни
инспектор

канц.
2
Н. Пазар

020/311-406

meliha.drazanin@must.gov.rs

.

14.

Харис
E.
 Имамовић

тржишни
инспектор

канц.
4
Н. Пазар

020/311-401

haris.imamovic@must.gov.rs

 

15.

Белма
Алић

тржишни
инспектор

Н.
Пазар

020/311-406

belma.alic@must.gov.rs

 

16.

Бисера
Шаховић

тржишни
инспектор

Н.
Пазар

020/311-401

bisera.sahovic@must.gov.rs

 

17.

Маја
Здравић

тржишни
инспектор

Краљево

308-755

maja.zdravic@must.gov.rs

 

 

 

 

 

 

18.

Никола
Јешовић

тржишни
инспектор

канц.
бр. 410

308-755

nikola.jesovic@must.gov.rs

 

19.

Невена
Пантић

тржишни
инспектор

канц.
бр. 410

308-755

nevena.pantic@must.gov.rs

 

20.

Горица
Крсмановић

пп
послови

308-755

gorica.krsmanovic@must.gov.rs

 

21.

Магдалена
Чурлић

Аналитичар
– рефернт

308-755

   
magdalena.curlic@must.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

1.

Стефановић
Валентина

пр. комора канц. 43

Краљево

321-353

valentina.stefanovic@mto.gov.rs

 

 

 

 

 

2.

Думановић
Весна

туристички инсп.

В.
Бања

611-635

vesna.dumanovic@mto.gov.rs

 

3.

Аида
Маџовић

туристички инсп.

Н.
Пазар

020/311-247

aida.madzovic@mto.gov.rs

  
4.

Билсена
Бојаџић Качапор

туристички
инсп.

Н.
Пазар

020/311-247

bilsena.kacapor@mto.gov.rs

 

  
5.

 

Мелита
Mехонић

администр.
послови

Н.
Пазар

020/311-247

melita.mehonic@mto.gov.rs

 

   6.

 

Ресмија
Шећеровић

туристички
инсп.

Н.
Пазар

020/311-247

resmija.secerovic@mto.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
– Одељење инспекције рада Краљево –

1.

Луковић
Миодраг

координатор
инспекције рада Краљево

312-043

miodrag.lukovic@minrzs.gov.rs

 

2.

Девеџић
Драгана

инспектор
рада

канц.
316/Б

308-746, лок. 302

dragana.devedzic@minrzs.gov.rs

 

3.

Саша
Трифуновић

инспектор
рада
Краљево

312-043

sasa.trifunovic@minrzs.gov.rs

 

 

4.

Радица
Милосављевић

инспектор
рада

Краљево

312-043

radica.milosavljevic@minrzs.gov.rs

 

 

5.

Бојана
Бркушанин Усиљанин

инспектор
рада

Краљево

312-043

bojana.brkusanin@minrzs.gov.rs

 

6.

Милан
Бошковић

инспектор
рада

Краљево

312-043

milan.boskovic@minrzs.gov.rs

.

7.

Кнежевић
Јасмина

инспектор
рада

Рашка

736-891

jasmina.knezevic@minrzs.gov.rs

 

8.

Ровчанин
Саудин

инспектор
рада

 Н. Пазар

020/312-802

saudin.rovcanic@minrzs.gov.rs

 

9.

Александар
Илић

инспектор
рада

канц.
5  Н. Пазар

020/313-091

aleksandar.ilic@minrzs.gov.rs

 

10.

Ђенадија
Ђуровић

  инспектор рада

Краљево

312-043

djenadija.djurovic@minrzs.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ
– Грађевинска инспекција –

   1.

Вељовић
Зорица

Послови
управно-правног надзора

канц.
бр. 231

308-737,
лок 213

           zorica.veljovic@mgsi.gov.rs

   2.

Руменић
Весна

Начелник
реп. грађевинскеинспектције канц. бр. 231

308-736,
лок

212

vesna.rumenic@mgsi.gov.rs

   3.

 

Ерац
Јелена

       

грађевински
инспектор

Трстеник

 

/

 

 

МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,  САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

         
СЕКТОР САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ –

1.

Вујић
Бобан

Начелник
реп. инспекције за друмски саобраћај и реп. инспектор  

канц.
бр. 321

308-736,
лок 212

boban.vujic@mgsi.gov.rs

2.

Саковић
Марко

Инспектор
за државне путеве

канц.
бр. 321

308-736
лок 212

marko.sakovic@mgsi.gov.rs

                      

 
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 – СЕКТОР САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ –

1.

Др
Милошевић Љиљана

санитарни
инспектор

канц.
бр.
124

308-713, лок. 113

ljiljana.milosevic@zdravlje.gov.rs

 

 

 

 

 

2.

Ивић
Весна

канц.
бр. 412

308-757,

лок.
403

vesna.ivic@zdravlje.gov.rs

 

3.

Букумира
Ксенија

канц.
бр. 412

308-757,

лок.
403

ksenija.bukumira@zdravlje.gov.rs

 

4.

Раковић
Ненад

Рашка

737-851

nenad.rakovic@zdravlje.gov.rs

5.

Андријанић
Слађана

Рашка

737-851

sladjana.andrijanic@zdravlje.gov.rs

 

6.

Ашћерић
Шефћет

Н.
Пазар

020/312-802 

sefcet.asceric@zdravlje.gov.rs

 

– Здравствена инспекција –

1.

Вујовић
Разуменка

здравств.
инспектор канц. бр. 412

308-756,

лок
402

razumenka.vujovic@zdravlje.gov.rs

 

 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ КРАЉЕВО 

 

1.

Маринковић
Бојана

Руководилац
Школске управе

канц.
бр. 230/Д

308-707,

лок
107

bojana.marinkovic@mpn.gov.rs

2.

Карапанџић
Александар

Референт

канц.
бр. 230

308-706,

лок
106

 

 

3.

Љиљана
Ракић

просветни
саветник

308-733,

лок.209

ljiljana.rakic@mpn.gov.rs

4.

Филиповић
Светлана

просветни
инспектор

канц.
бр. 123

308-735,
лок 211

svetlana.filipovic@mpn.gov.rs

5.

 

Игор
Станишић

просветни
инспектор

канц.
бр. 123

308-735,

лок.
211

igor.stanisic@prosveta.gov.rs

 

6.

Симовић
Наташа

савет.
за стр. усаврш

канц.
бр. 228

308-734,

лок
210

natasa.simovic@mpn.gov.rs

7.

 

Алекса
Попадић

просветни
саветник

канц.
бр. 227

308-735

лок.
211

­­­­aleksa.popadic@mpn.gov.rs

 

8.

 

Сеизовић
Владан

просветни
саветник

канц.
бр. 229

308-734,
лок.210

vladan.seizovic@mpn.gov.rs

 

9.

 

Тања
Славковић

Начелник
Одељења за финансијско материјалне послове

канц.
122

308-716

лок.
116

tanja.slavkovic@mpn.gov.rs

 

10.

 

Невена
Терзић

пп
послови

канц.
122

308-715

лок.
115

nevena.terzic@prosveta.gov.rs

 

11.

Марко
Мишић

пп
послови

канц.
122

308-715

лок.
115

marko.misic@prosveta.gov.rs

Click to listen highlighted text!