План набавки Рашког управног округа за 2015. годину
У складу са Законом о јавним набавкама (Службени Гласник број. 116/2008) и Законом о буџету Републике Србије зa 2014. годину („Сл.гласник РС“ бр.114/2012) сачињен је План набавки у Рашком управном округу за 2014. годину, у коме је приказан план јавних набавки добара и услуга, као и наведене набавке на које се Закон не примењује и правни основ за то. Овај план је приказан и у Информатору о раду Рашког управног округа.
Измена плана набавки за 2019. годину (pdf)
План набавки за 2019. годину (pdf)
План набавки за 2018. годину (pdf)
План набавки за 2016. годину (doc)
План набавки на које се Закон не примењује за 2016. годину (doc)
План набавки за 2015. годину (doc) (pdf)
План набавки за 2014. годину (doc) (pdf)
Јавне набавке приказане су и на порталу јавних набавки, који можете посетити кликом овде.
Поступак јавних набавки у 2020. години
Одлука о додели уговора (pdf)
Јавна набавка – одржавање хигијене (pdf)
Позив за подношење понуда – одржавање хигијене (pdf)
Поступак јавних набавки у 2019. години
Обавештење о закљученом уговору – набавка путничког аутомобила (pdf)
Одлука о додели уговора за набавку путничког аутомобила (pdf)
Конкурсна документација за набавку путничког аутомобила (doc)
Позив за подношење понуда за набавку путничког аутомобила (doc)
Конкурсна документација за набавку услуга чишћења пословног простора (doc)
Позив за подношење понуда за услуге чишћења канцеларијског простора (doc)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору – одржавање хигијене  (doc)
Поступак јавних набавки у 2018. години
Конкурсна документација за набавку услуга чишћења пословног простора (doc)
Позив за подношење понуда за услуге чишћења канцеларијског простора (doc)
Одлука о додели уговора (pdf)
Поступак јавних набавки у 2017. години
Обавештење о закљученом уговору – Одржавање хигијене у просторијама Рашког управног оркуга (doc)
Конкурсна документација за набавку услуга чишћења пословног простора (doc)
Позив за подношење понуда за услуге чишћења канцеларијског простора (doc)
Одлука о додели уговора (pdf)
Поступак јавних набавки у 2016. години
Конкурсна документација за набавку услуга чишћења пословног простора (doc)
Позив за подношење понуда за услуге чишћења канцеларијског простора (doc)