Рашки управни округ
  
Адреса:
Трг Јована Сарића бр.1/3
Краљево
36 000 Краљево
Србија
Електронска пошта: info.ruo@raski.okrug.gov.rs
Телефон: Телефон 036/308-700, контакт особа: Аризановић Јелица
Факс: Факс 036/314-282
Информације: Именовано лице за одржавање веб презентације:
Милоје Кундовић

Телефон: 036/308-703
email: m.kundovic@raski.okrug.gov.rs