Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити

Буџет

Print Friendly, PDF & Email
Основни подаци о буџетском кориснику
Рашки управни округ образован је Уредбом о управним окрузима („Сл. гласник РС“ број 15/2006) и то за подручје два града (Краљево и Нови Пазар) и три општине (Рашка, Тутин и Врњачка Бања).
Седиште: Трг Јована Сарића број 1/3, 36000 Краљево
Телефон: 036/308-700
Телефакс: 036/314-282
WEB-sajt: www.raski.okrug.gov.rs
Oблик организовања: државни орган
Назив подгрупе: помоћни послови за функционисање државе
Шифра делатности: 8411
Матични број: 17649582
ПИБ: 104173842
Шифра буџетског корисника: 41119
 1. Укупни приходи Рашког управног округа на годишњем нивоу, остварују се у Буџету Републике Србије. Рашки управни округ нема додатних извора финансирања.
2. У Рашком управном округу у претходним годинама, као ни у 2018. години, није вршена ревизија буџета од стране Државне ревизорске институције.
Одобрени буџет за 2015. годину (doc) (pdf)
Одобрени буџет за 2016. годину (doc) (pdf)
Одобрени буџет за 2018. годину (docx)
Одобрени буџет за 2019. годину (docx)
Финансијски план Рашког управног округа
Приказ остварених прихода и расхода током 2014. године (pdf) (doc)
Предлог финансијског плана за 2015. годину са пројекцијом за 2016. и 2017. годину (pdf) (doc)
 
 
 
 
 
Click to listen highlighted text!