ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Окружни штаб за ванредне ситуације чине командант, начелник и чланови штаба. Командант Окружног штаба је начелник управног округа. Начелник Окружног штаба је представник организационе јединице надлежне службе за територију управног округа. Чланови Окружног штаба су представници у управном округу у чијем су делокругу послови из области: унутрашњих послова; здравства; пољопривреде, водопривреде, шумарства; рада; социјалне политике; заштите животне средине; саобраћаја; грађевинарства; урбанизма; информисања; комуналних делатности; као и представници Министарства одбране и Војске Србије и Црвеног крста Србије. Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Окружног штаба обавља организациона јединица надлежне службе са територије управног округа.

Републички штаб за ванредне ситуације донео је закључак о образовању Окружног штаба за ванредне ситуације Рашког управног округа у следећем саставу:

Стефан Аџића – командант Окружног Штаба за варедне ситуације Рашког управног округа, , начелник Рашког управног округa
Дејан Сеизовић – начелник Окружног штаба за ванредне ситуације Рашког управног округа, начелник Одељења за ванредне ситуације Краљеву, 
Новица Плескоњић – члан штаба за послове безбедности, начелник Полицијске управе у Краљеву, 
Владан Соврљић – члан штаба за заштиту и спасавање од елементарних непогода, замениккоманданта Одреда жандармерије у Краљеву,
Дарко Белић – члан штаба за заштиту од пожара и експлозија, начелник Одељења за ванредне ситуације у Новом Пазару 
Нермин Љајић – члан штаба за послове безбеднсти, начелник Полицијске управе у Новом Пазару, 
Синиша Сташевић – члан штаба за цивилно-војну сарадњу, командант 2. Бригаде копнене војске у Краљеву, 
Перо Луковић – члан штаба за заштиту од пожара и експлозија, командант Ватрогасно спасилачког батаљона, Одељења за ванредне ситуације у Краљева,  
Зоран Воштинић – члан штаба за заштиту од техничко-технолошких несрећа, руководилац групе за управљање ризиком, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, 
Жељко Радовић – члан штаба за планске послове, употребу снага заштите и спасавања и склањање, инспектор за цивилну заштиту и управљање ризиком, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву,
Халил Еминовић – члан штаба за планске послове и употребу снага заштите и спасавања, инспектор за послове цивилне заштите за општину Тутин при Одељењу за ванредне ситуације у Новом Пазару,
Томислав Илић – члан штаба за медицинску помоћ и епидемиолошку заштиту, директор Завода за јавно здравље Краљево у Краљеву, 
Иван Трифуновић – члан штаба за евакуацију и збрињавање, 
Александар Грбовић – члан штаба за спасавање из рушевина, директор АД “Нови Пазар-Пут”, Нови Пазар, директор Туристичког центра Врњачка Бања, 
Милоје Кундовић – члан штаба за хитно успостављање служби од јавног интереса, шеф Одсека општих послова, Стручне службе Рашког управног округа, 
Илија Лазаревски  – члан штаба за асанацију терена, директор ЈКП “Рашка” у Рашки, 
Братислав Јовановић – члан штаба за оперативне послове, начелник Оперативног центра Одељења за ванредне ситуације у Краљеву,
Снежана Апостоловић, члан штаба за евакуацију и збрињавање, секретар Црвеног крста у Краљеву, 
Данијела Шапоњић – члан штаба за очување добара битних за опстанак, шеф Одсека  ветеринарске инспекције при Рашком управном округу,
Слађана Пашајлић – члан штаба за спасавње од поплава и несрећа на води, шеф Одсека водне инспекције при Рашком управном округ и
 Милош Радевић – члан штаба за спасавање са неприступачних терена, овлашћени спасилац Горске службе спасавања.