Географски положај: Нови Пазар се налази у југозападном делу Србије, између 20. и 21. степена источне географске дужине и 43. и 44. степена северне географске ширине. Нови Пазар је регионални, културни, економски и образовни центар Санџака, са око 110.000 становника. То је мултиетнички град, специфичног географског положаја, сведок турбулентне историје. Простире се на површини од 742 квадратна километра, окружен планинама Голијом и Рогозном и обронцима Пештерске висоравни. Надморска висина града на ушћу реке Јошанице у Рашку износи 496 метара, а највећи врх је Јанков камен, на планини Голија, са висином од 1883 м. Поред долина река Рашке и Јошанице, највећи број насеља (укупно 99) се пружа дуж Људске, Себечевске, Трнавице, Дежевске и Бањске реке. Нови Пазар је, као и Сарајево и Скопље, основао Исхак-бег Исхаковић половином петнаестог века. Град се одликује разноврсним исламском и хришћанским културно-историјиским споменицима, археолошким налазиштима и природним потенцијалима, посебно термо-минералним изворима. Најзначајније привредне гране су текстилна индустрија, индустрија намештаја и обуће. Уз поменуте привредне гране, комунална предузећа и установе, услужна и трговинска делатност запошљавају највећи број радника. Број незапослених износи око двадесет хиљада. Према подацима Републичког завода за статистику Сразмерно броју становника, Нови Пазар је град са највећим бројем младих. Нови Пазар је познат је по свом трговачком и предузетничком духу, изузетан по својим природним богатствима и културним вредностима од међународног и националног значаја. Креативност људи – препознатљив ресурс Новог Пазара, избацио је у први план приватни сектор, у оквиру кога послује велики број малих и средњих предузећa.
 
Становништво: Према попису из 2011. године, Нови Пазар има 109.327 становника. Становништва чине Бошњаци (око 80%), затим Срби (око 15 %), затим мањи број Албанаца 0.25%, Црногораца 0,30, десетак других националности са око 1.8%. Према подацима Црвеног крста и невладиних организација, неколико десетина становника чине расељени са Косова, избеглице из Македоније, БиХ и Хрватске. Према незваничним подацима, Нови Пазар броји преко 120.000 становника.
По последњем званичном попису становништва из 2011. године град Нови Пазар је бројао укупно 23.584 домаћинстава (2002. године 20.956 са просечно 4,1 чланом). У односу на претходни попис спроведен 2002. године, број домаћинстава је већи за 8%. Број чланова по домаћинству сада износи 4,6. Републички завод за статистику није обрадио све податке, те ће у даљем тексту бити коришћени и подаци из 2002. године.
Структура становништва: Према званичним подацима, у последњих четрдесет година евидентан је пораст броја становника. Обзиром да Нови Пазар представља културни, образовни, привредни центар регије, значајнији је механички прилив становништва (имиграција), од броја становника који се иселио. Истовремено, иако у многоме мањи него раније, природни прираштај је такође значајан.
Етничка структура: Подаци са пописа из 2011. године још увек нису објављени те се као и у другим структурама служимо углавном подацима са ранијих пописа које је објавио Републички завод за статистику.
Град Нови Пазар сада има око 110.000 становника, од чега Бошњаци чине преко 80%, а око 20% становништва чини десетак других националности.
Више о граду Новом Пазару сазнајте на адреси: www.novipazar.rs